MOC POLSKIEJ 

GWARANCJI

 

Zapewniamy

kompleksową ofertę

produktową do instalacji

fotowoltaicznych.

Praktyczne aspekty przy montażu i eksploatacji instalacji PV do 3kWp.

W 2014 roku w województwie zachodnipomorskim, w Szczecinie uruchomiona została pierwsza fotowoltaiczna instalacja prosumencka.


Piotr Gabryańczyk
Menadżer Produktu
Selfa GE S.A.

Instalacja wykonana została prze firmę Selfa GE S.A. - Polskiego Producenta Modułów Fotowoltaicznych i przyłączona do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A., z którą użytkownik ma podpisaną umowę sprzedaży/kupna. Zastosowane w niej zostało 10 sztuk modułów fotowoltaicznych Selfa GE S.A., typ SV72P-285 połączonych w jednej string, podłączony do jednofazowego inwertera SMA typ SB 2500TLST-21. Łączna moc modułów fotowoltaicznych w warunkach STC wynosi zatem 2,85kWp, a moc wyjściowa inwertera 2,5kVA. Moduły zostały usytuowane zgodnie z orientacją i pochyłem dachu, a mianowicie: w kierunku południowym, pochylone pod kątem 35st, w usytuowaniu pionowym. Częściowe zacienienie widoczne na załączonym zdjęciu występuje w godzinach porannych i wieczornych, szczególnie w okresach jesienno-zimowych. Nie powoduje znaczącego spadku wydajności.

Prace związane z uzyskaniem pozwolenia na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz montaż okazały się dość przyjemnym doświadczeniem, a sama eksploatacji instalacji nie przynosi większych trudności użytkownikowi. Przybliżmy zatem przebieg zadań jakie zostały wykonane w ramach tego przedsięwzięcia oraz użytkowanie.

Montaż instalacji

Montaż modułów fotowoltaicznych na dachu oraz wyprowadzenie przewodów do miejsca montażu inwertera trwały ok. 20rh. Utrudnienia jakie miały na to wpływ to głównie miejsce montażu – dach budynku o wysokości ok. 12m. Wymagane było więc zastosowanie rusztowania. Jakość montażu można ocenić na wysokim poziomie - zachowana została linia prosta konstrukcji oraz jednakowe odstępy dylatacyjne między dachem a modułami (ok. 10cm). Prace elektryczne - przyłączenie inwertera wraz z całym osprzętem elektrycznym (przewody, zabezpieczenia) zajęły nie więcej niż 8 h. Inwerter zamontowany został w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika - w pobliżu rozdzielni głównej budynku, w garażu. Aby zapewnić jak największy odbiór produkowanej energii, w instalacji elektrycznej obiektu dokonano jej modernizacji. W fazę zasilającą, w którą został przyłączony inwerter przełączono odbiorniki elektryczne o stałym poborze energii (system alarmowy, lodówka, urządzenia pracujące w funkcji Stand bay). Monitoring instalacji realizowany jest za pomocą modułu komunikacji inwertera Speedwire/Webconnect, przyłączonego do Switcha znajdującego się na poddaszu budynku.

Uzyskanie pozwolenia na przyłączenie, odbiór, umowa sprzedaży/kupna

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej nastąpiło w grudniu 2013 roku. W tym celu klient złożył u lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego wypełniony druk Zgłoszenia, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Z tego względu, iż moc instalacji PV nie przekraczała mocy przyłączeniowej obiektu, nie należało modernizować wewnętrznej linii zasilającej oraz złącza kontrolno-pomiarowego. Odpowiedź zwrotna, potwierdzająca możliwość przyłączenia instalacji została przesłana w regulaminowym czasie (30 dni), w której OSD podał datę odbioru instalacji – ok. 30 dni po dostarczeniu ww. pisma. Największym problemem okazało się przygotowanie umowy sprzedaży/kupna energii elektrycznej, proces ten trwał kilka miesięcy, a głównym powodem opóźnień stał się brak przygotowanych wzorów umów dla prosumenckich instalacji PV. Jednak klient, jako I prosument w Szczecinie przygotowany był na taki przebieg spraw i cierpliwie przetrwał wydłużający się czas. W końcu ok. maja 2014 roku, umowa została stworzona oraz podpisana przez obie strony. Od tej pory, klient mógł oficjalnie uruchomić instalacje fotowoltaiczną oraz cieszyć się z produkcji własnej energii elektrycznej. Do dnia dzisiejszego, nie odnotowano jakichkolwiek awarii.

Użytkowanie instalacji, monitoring pracy

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie stanowi żadnego problemu dla użytkownika. System – tak jak wcześniej wspomniano – został przyłączony do portalu monitorującego SMA Sunnyportal. Użytkownik ma możliwość śledzenia stanu pracy instalacji PV w czasie rzeczywistym (okno parametrów pracy profilu użytkownika), a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, zostaje poinformowany bezpośrednio na zdefiniowany adres skrzynki mailowej.

Stan pracy instalacji PV w dn. 13.11.2015 godz. 10.30. SMA Sunnyportal

Poniższy rysunek - bezpośredni odczyt z ekranu wyświetlacza inwertera - przedstawia wybrane parametry pracy inwertera w pewnym dniu marca 2014 roku. Są nimi:

  • wartość mocy chwilowej – 2 502 W
  • uzysk dzienny – 8,045 kWh
  • uzysk całkowity – 0,298 MWh
  • wydajność prądowa panelu PV – 7,4 A
  • wartość prądu na wyjściu inwertera – 10,5 A

Wskazania odpowiadają wartością, jakie moduły mogły uzyskać przy występujących w tym czasie warunkach atmosferycznych i jednoznacznie potwierdzają zachowanie prawidłowych parametrów pracy modułów PV zgodnie z ich kartą katalogową.

Teoretyczne wartości uzysków (na podstawie programu PVSyst 5.0) jak i rzeczywiste wartości uzysków (real.) przedstawia poniższa tabela. Dane te dotyczą okresu eksploatacji w okresie 01.01. – 13.11.2015 r.

Uzysk energii elektrycznej w okresie 01.01. – 13.11.2015 r.


Szacowana produkcja energii elektrycznej wyniosła we wskazanym 2 595,20 kWh, natomiast w rzeczywistym czasie eksploatacji, uzyskana wartość energii wyniosła 2 826,31 kWh. Można zatem określić procentową różnicę w uzysku rzeczywistym do teoretycznego – instalacja wyprodukowała o 9% energii więcej niż zakładano (pomimo częściowego zacienienia występującego na modułach!).

Współczynnik sprawności pracy analizowanej instalacji PV wynosi 992kWh/kWp/rok. Jednak wartość ta jest określona jako minimalna, ponieważ odczyty nie uwzględniają pełnego roku kalendarzowego. Parametr ten jest kolejnym dowodem na prawidłową konfigurację jak i pracę instalacji PV.

Energia wyprodukowana przez moduły fotowoltaiczne w ok. 40% wykorzystywana jest na potrzeby zasilania odbiorników domowych. W okresie 22.05.2014 – 13.11.2015 uzysk całkowity wyniósł 4 723 kWh, zatem:

  • wartość energii zużytej na własne potrzeby wynosi: 2 023 kWh
  • wartość energii odsprzedanej do ZE wynosi: 2 700 kWh

Ponadto wartość zaoszczędzonej emisji CO2 od początku eksploatacji wyniosła 4,2 t.

 

Podsumowanie

Eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie wymaga prac utrzymaniowych, a przejrzysty i prosty monitoring jest w pełni wystarczający do obserwowania i diagnozy jej pracy. Mądrze wykonany projekt, pozwala na wydajne wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej, a to z kolei przyczynia się do szybszego zwrotu inwestycji. Oprócz aspektów majątkowych użytkowanie instalacji OZE wpływa pozytywnie na poprawę środowiska - przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Dodatkowo inwestycje OZE zmuszają użytkowników do oszczędzania energii elektrycznej.

Ustawodawca stworzył dość proste i przejrzyste procedury przyłączania mirkoinstalacji OZE do sieci elektroenergetycznej. Jednak cena zakupu energii elektrycznej (80% ceny sprzedaży energii z poprzedniego roku) nie zachęca klientów do inwestycji. Nowe zasady rozliczeń, mające wejść w życie z początkiem 2016roku, są wciąż niejasne i przyszli inwestorzy z niecierpliwością oczekują ich zmiany.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.