MOC POLSKIEJ 

GWARANCJI

 

Zapewniamy

kompleksową ofertę

produktową do instalacji

fotowoltaicznych.

Inwertery charakterystyka

Inwerter fotowoltaiczny, jest urządzeniem, którego głównym zadaniem jest transformacja wartości napięcia prądu stałego na napięcie prądu zmiennego, dostosowane do parametrów sieci elektroenergetycznej, do której zostaje przyłączony.

Dodatkowo odpowiada on za optymalizację produkcji energii elektrycznej, wyszukując maksymalny punkt pracy przyłączonych do niego modułów fotowoltaicznych – punkt ten nazywany jest MPP (punkt mocy maksymalnej). Oczywiście, mowa tutaj o inwerterze on-gridowym, którego warunkiem pracy jest podłączenie go do sieci elektroenergetycznej. W sytuacji gdy nie ma możliwości podłączenia systemu fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną, lub inwestor nie chce tego wykonać, do zasilania odbiorników prądu przemiennego, należy zastosować inwerter off-gridowy.

W zależności od konstrukcji mechanicznej jak i elektrycznej, inwertery możemy zaklasyfikować pod kątem:

  • Typu pracy: pracujące przy obecności sieci elektroenergetycznej, wyspowe
  • Technologii wykonania: transformatorowa, beztransformatorowa, transformatorowa Hi-Fi
  • Konstrukcji: centralne, szeregu.


W tabeli nr 1 przedstawiona została krótka charakterystyka tych grup.

TY grupy

Podział grupy

Charakterystyka

Typ pracy

Współpracujące z siecią

·     wymagają podłączenia do sieci elektroenergetycznej lub innego źródła energii elektrycznej

·     umożliwiają sprzedaż nadwyżek energii

·     dopasowują się samodzielnie do parametrów sieci, w której pracują

·     posiadają wbudowane zabezpieczenia antywyspowe

·     stosowane głównie w miejscach z dostępnością podłączenia do sieci elektroenergetycznej

`Wyspowe

·     są jedynym źródłem zasilania podłączonych do nich odbiorników energii elektrycznej

·     nie umożliwiają sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej

·     pracują wraz z akumulatorami oraz regulatorami ładowania

·     stosowane w miejscach z ograniczonym dostępem do sieci elektroenergetycznej oraz jako systemy mobilne

Hybrydowe

·     mogą posiadać możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii

·     w przypadku współpracy z siecią i sprzedaży energii wymagają dodatkowych zabezpieczeń

·     niższa sprawność konwersji energii w porównaniu z poprzednimi jednostkami

·     pracują wraz z akumulatorami

·     wyższa cena w porównaniu z pozostałymi

Technologia wykonania

Transforamtorowa

·     sprawność na poziomie ~95%

·     zapewniają galwaniczną izolacje między źródłem a odbiornikami

·     stosowane głównie przy współpracy z modułami PV cienkowarstwowymi

·     większe gabaryty oraz ciężar w porównaniu z technologią beztransformatorową

·     budowane dla mocy kilku kW

Bezstransformatorowa 50Hz

·     sprawność urządzeń na poziomie ~98%

·     wysoka sprawność w różnym zakresie napięć DC

·     wymóg stosowania ochrony przeciwporażeniowej strony AC

Transforamtorowa Hi-Fi

·     sprawność urządzeń na poziomie ~98%

·     najwyższa sprawność w zmiennych zakresach napięć DC

·     najdroższa technologia produkcji

·     rzadko stosowane

Konstrukcja

Centralne

·     budowane jako wielkogabarytowe jednostki inwerterowe o mocach wyjściowych przekraczających 100kVA

·     wykorzystywane w farmach fotowoltaicznych dużych mocy

·     umiejscawiane w centralnych punktach instalacji fotowoltaicznej

·     wymagają osób przeszkolonych do obsługi

·     ewentualne awarie mogą przyczynić się do sporych strat w uzyskach

·     serwis i konserwacja poprzez autoryzowanych serwisantów

·     w swojej konstrukcji mogą posiadać stacje transformatorowe

·     wymagają specjalistycznych maszyn budowlanych do ich montażu

Szeregu

·     budowane na moce wyjściowe ~1kVA – 5kVA jako jednofazowe oraz 5kVA-50kVA jako trójfazowe

·     szybki czas reakcji serwisowych

·     posiadają oprogramowanie monitorujące pracę instalacji fotowoltaicznej

·     wysoki stopień IP umożliwiający stosowanie również na zewnątrz

·     w większości umożliwiają samodzielny montaż

·     łatwe w obsłudze i uruchomieniu

W większości przypadków wykorzystuje się inwertery on-gridowe, dlatego poniżej zostaną przedstawione parametry, które są ważne przy ich wyborze. Charakterystyką inwerterów off-gridowych zajmiemy się w kolejnych wydaniach czasopisma. Planując zakup inwertera on-gridowego, a następnie konfigurując go z modułami fotowoltaicznymi należy zapoznać się z danymi przedstawionymi w jego karcie katalogowej, a mianowicie:

  • maksymalne napięcie wejściowe – maksymalna wartość napięcia jaką może osiągnąć grupa modułów fotowoltaicznych podłączona w jeden string
  • napięcie startowe – minimalna wartość napięcia jaka musi zostać wytworzona przez grupę modułów fotowoltaicznych podłączoną w jeden string, aby inwerter rozpoczął pracę
  • zakres napięć mppt – zakres wartości napięcia, w jakim inwerter pracuje, śledząc maksymalny punkt pracy  modułów fotowoltaicznych podłączoną w jeden string,
  • ilość mpp trackerów – ilość oddzielnych mpp trackerów, które pozwalają na niezależna pracę kilku stringów
  • maksymalny prąd wejściowy – maksymalna wartość prądu jaka może zostać wytworzona i wprowadzona do inwertera\

Innymi parametrami, które odgrywają rolę przy projektowaniu oraz są równie ważne podczas eksploatacji to: możliwość podłączenia inwertera do sieci web, posiadanie wbudowanego wyświetlacza graficznego, wartość poziomu hałasu, rodzaj chłodzenia, stopień ochrony IP, a także waga, wymiary czy dopuszczalny zakres temperatur pracy.

 

Piotr Gabryańczyk

Rynek Instalacyjny 11/2014

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.