MOC POLSKIEJ 

GWARANCJI

 

Zapewniamy

kompleksową ofertę

produktową do instalacji

fotowoltaicznych.

Artykuły

Ocena konstrukcyjna obiektu budowlanego w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej

Ocena konstrukcyjna obiektu budowlanego w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, budowa dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kW nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy. Powyższe wytyczne Prawa budowlanego zostały wprowadzone w celu ograniczenia biurokracji procesu budowlanego elektrowni, jednak w polskich uwarunkowaniach administracyjnych często są traktowane również jako zwolnienie z obowiązku opracowania opinii technicznej dotyczącej wytrzymałości konstrukcji nośnej dachu w nowej sytuacji obciążeniowej, co z kolei skutkuje wystąpieniem wielu problemów technicznych.

W  artykule zamieszczonym w dodatku „Prosument” omówiono zagadnienie nośności konstrukcji budynku w perspektywie montażu dachowej elektrowni fotowoltaicznej.

Ocena konstrukcyjna w zakresie możliwości budowy elektrowni dachowej sprowadza się do:

  • Wariant A: analizy istniejącej dokumentacji budowalnej obiektu pod kątem nowej sytuacji obciążeniowej i do stwierdzenia, czy ustrój nośny spełnia wymagania nośności i ugięć, czy też należy wykonać dokumentację wzmocnienia konstrukcji.
  • Wariant B: w przypadku braku dokumentacji obiektu do wizji lokalnej niezbędnej do rozpoznania ustroju nośnego budynku, tj. rozpoznania rodzaju konstrukcji, jej parametrów geometrycznych i stanu zużycia oraz wykonania na tej podstawie opinii technicznej stwierdzającej j.w.

W dokumentacji archiwalnej obiektu zawarte są dopuszczalne obciążenia, jakie mogą być przenoszone przez konstrukcję obiektu. Wartość dopuszczalnych obciążeń jest różna w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych, lokalizacji obiektu w poszczególnych strefach śniegowych, wiatrowych, zgodnie z normami PN-B lub PN-EN.

Niestety, wiele obiektów nie posiada aktualnej dokumentacji budowalnej lub dokumentacja jest w takim stanie, że nie nadaje się do analizy. W takim przypadku konieczne jest wykonanie inwentaryzacji, często poprzedzonej odkrywką – miejscowym otwarciem dachu w celu analizy konstrukcji nośnej budynku. Wówczas konstruktor opracowuje istniejący model ustroju dachu i wyznacza dopuszczalne obciążenie zgodnie z aktualną normą obciążeniową.

Mogłoby się wydawać, że nowsze budynki mają większą rezerwę nośności, jednak z praktyki analiz wynika, że każdy przypadek jest indywidualny i wymaga właściwego podejścia projektanta konstrukcji w ścisłej współpracy z projektantem elektrowni, aby dokonać wyboru podkonstrukcji i zoptymalizować cały system. Dziś rynek budowlany dąży do maksymalizacji zysku poprzez wręcz chirurgiczne odchudzanie konstrukcji, wskutek czego montaż modułów fotowoltaicznych na dachu obiektów istniejących wiąże się z koniecznością wzmocnienia konstrukcji dachowej/stropodachowej.(…)

Więcej w dodatku „Prosument” – bezpłatny dla prenumeratorów Magazynu Fotowoltaika.

Źródło: magazynfotowoltaika.pl

Technologia PV – moduły fotowoltaiczne

Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki nie obciąża środowiska tak jak technologie korzystające z paliw kopalnych, a nieskomplikowana instalacja i możliwość kierowania nadwyżek energii elektrycznej do sieci energetycznej decydują o coraz większym zainteresowaniu tą technologią w kontekście zasilania budynków.

Inwertery charakterystyka

Inwerter fotowoltaiczny, jest urządzeniem, którego głównym zadaniem jest transformacja wartości napięcia prądu stałego na napięcie prądu zmiennego, dostosowane do parametrów sieci elektroenergetycznej, do której zostaje przyłączony.

Montaż i użytkowanie modułów fotowoltaicznych

Montaż i użytkowanie instalacji fotowoltaicznych – błędy i porady

Wykonując instalację fotowoltaiczną należy przestrzegać obowiązujących przepisów oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Dotyczy to głównie instalatorów dokonujących montażu, jednak również użytkownik powinien przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania całego systemu oraz wiedzieć na co zwracać uwagę podczas odbioru.

Zanieczyszczenia i czyszczenie modułów PV

Moduł fotowoltaiczny jako główny element systemu fotowoltaicznego, pracujący na otwartej przestrzeni, narażony jest na pracę w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Ponadto, na jego powierzchni gromadzą się zanieczyszczenia. Skutkiem ich występowania jest zazwyczaj zmniejszenie wydajności energetycznej innych - niezabrudzonych modułów fotowoltaicznych, lub wydajności energetycznej całego systemu fotowoltaicznego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.